BLM BAKANI

2004 y覺l覺nda kurulan Felsefe Bölümünde benimsenen felsefe anlay覺覺 dorultusunda, felsefe öretimi salt felsefe tarihi balam覺nda yap覺lmamakta, örencilerin felsefe kavramlar覺na, soru ve sorunlar覺na geni bir perspektiften bakmalar覺n覺 salayacak biçimde sistematik yakla覺m öne ç覺kar覺lmaktad覺r. Felsefe Bölümü örencileri, uygulanan Öretim Program覺 çerçevesinde, insan ve toplum bilimlerinin yan覺 s覺ra, matematiksel bilgiyle de tan覺t覺r覺lmaktad覺r. 襤nsan覺n toplumsal, tarihsel ve kültürel bir varl覺k olduu saptamas覺n覺 önemseyen Bölüm, örencilerin, insanl覺覺n ortak kültür miras覺yla da tan覺mas覺n覺 dikkate almakta; ça覺n gerei olan teknolojiyi kullanma becerisini edinmelerini de ön planda tutmaktad覺r. Felsefe Bölümü, örencilerin Türkçeyi ve en az bir yabanc覺 dili hem sözlü hem de yaz覺l覺 olarak kullanmalar覺n覺 salamak üzere, örencilerin zorunlu derslerin yan覺 s覺ra dil balam覺nda farkl覺 dersler almalar覺n覺 da tevik etmektedir. Disiplinleraras覺 anlay覺覺n önemle benimsendii Felsefe Bölümü Öretim Program覺nda Alan Derslerinin yan覺nda Üniversite Seçmeli derslerine de yer verilmektedir.

 

 

Doç.Dr. Ahu TUNÇEL